a
โครงสร้าง ตม.เชียงใหม่
วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2566

โครงสร้าง ตม.เชียงใหม่

 

 

 

 

ข้าราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย

 

ว่าที่ พ.ต.อ.วีรวัฒน์ นิลวัตร
ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่

 

 

 

 
  พ.ต.ท.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สว่างวโรรส
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
 

 

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจนนุกูล
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.ณัฐพล ชุ่มบัวตอง
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง ณพัทธ์สมร มงพลเมือง
สว.ตม.จว.เชียงใหม่