a
ที่ตั้ง
วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ตั้ง

 

สถานที่ทำการ

เลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่