ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแถลงผลการระดมกวาดล้าง ต่างด้าวผิดกฎหมาย หวั่นวุ่นวายเดือดร้อน ในช่วงที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแถลงผลการระดมกวาดล้าง ต่างด้าวผิดกฎหมาย หวั่นวุ่นวายเดือดร้อน ในช่วงที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก