ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือมีพฤติการณ์จะเข้ามากระทำความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย

วันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 ,พ.ต.อ.พิชญา บุญขจร รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.ชาญชัย เชาว์เกษม รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ บก.ตม.5 และ พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือมีพฤติการณ์จะเข้ามากระทำความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย.62 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารที่ทำการ ตม.จว.เชียงใหม่