ปรับเวลาทำการใหม่ เป็น 07.00 น - 17.00 น (2)

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปรับเวลาทำงานใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00 - 17.00 น.

โดยเริ่มแต่วันที่ 1 พฤษภาคม .62 เป็นต้นไป