ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 เม.ย.62 เวลา 09.45 น. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่