ปรึกษาหารือข้อราชการ ณ สถานกงสุลแคนาดา

วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.ต.หญิง เกวลิน ธรรมทิน สว.ตม.จว.เชียงใหม่ เข้าพบ คุณลลิตา ลัดลอด ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลแคนาดา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ สถานกงสุลแคนาดา จว.เชียงใหม่