ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หยุดทำการวันที่ 6 พฤษภาคม 62

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หยุดทำการวันที่ 6 พฤษภาคม 62หยุดเนื่องในวันพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10