รดน้ำดำหัว ตามประเพณีปีใหม่เมือง

วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 10.30

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่ ร่วมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตม.จว.เชียงใหม่