ร่วมพิธี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่ ร่วมพิธี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่