ข่าวประชาสัมพันธ์วันหยุดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

หยุด

วันที่ 6-8 เมษายน 2562 (8 เมษายน หยุดชดเชยวันที่ระลึกมหาจักรี)

วันที่ 12-16 เมษายน 2562 หยุดวันสงกรานต์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 หยุดวันพืชมงคล

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 (20 พฤษภาคม หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา)