การยกเลิกการออกหนังสือรับรองรายได้

หนังสือจากกงสุลอเมริกาชี้แจงกรณีที่ทางสถานกงสุลอเมริกายกเลิกการออกใบรับรองรายได้ให้กับคนสัญชาติอเมริกาเพื่อมาขออยู่ต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง