ตม.เชียงใหม่ แจกอาหรและผลไม้ 500 ชุด

ตม.เชียงใหม่ แจกอาหรและผลไม้ 500 ชุด

วันที่ 25-26 เมษายน 63 ตม.เชียงใหม่ แจกอาหารและผลไม้ 500 ชุด ด้วยบริการ Drive thru เพื่อเพิ่มระยะห่่างตามหลักการ Social Distancing ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต โควิตทุกท่าน สามารถรับอาหารได้