ตม.จว.เชียงใหม่ : ตรวจสอบสถานประกอบการและการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

วันนี้ (29 ก.ค. 62)

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.พิชญา บุญขจร , พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.ท.สาธิต สุตันทวงษ์ สว.ตม.จว.เชียงใหม่ สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม ตม.จว.เชียงใหม่ ออกสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบภายในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติมีดังนี้

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. เข้าตรวจสอบ โรงแรม ณ บ้านย่า เชียงใหม่ เลขที่ 15/6 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พบ นายวิชิต ไชยวุฒิ อายุ 57 ปี สัญชาติไทย แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่ จึงได้ขอนุญาตตรวจสอบพนักงานภายในสถานที่ดังกล่าว พบพนักงานคนไทย จำนวน 3 คน และพนักงานคนต่างด้าว จำนวน 1 คน รวม 4 คน ตรวจสอบเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตทำงานพบถูกต้อง และได้ตรวจสอบการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ พบว่ามีการแจ้งเป็นประจำและเป็นปกติ

จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแล ได้ทราบและเข้าใจถึงข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ , พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ , พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากพบบุคคลหรือสถานที่อันเป็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่สายด่วน 1178 ทั้งนี้ได้กำชับไม่ให้รับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าทำงานโดยเด็ดขาด