ตม.จว.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ หัวหน้าแผนกกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 14.00 น.

พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.4 รรท.ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ชาญวิทย์ สุริยาทิพย์เนตร รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.4 รรท.รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.ต.หญิง เกวลิน ธรรมทิน สว.ตม.จว.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ หัวหน้าแผนกกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย, กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปะหารือเกี่ยวกับการให้บริการการยื่นขออยู่ต่อของชาวออสเตรเลียในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.เชียงใหม่