ตม.จว.เชียงใหม่ เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมภาษาจีน

วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 17.30 น.

ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.เชียงใหม่ เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดย Ms.Meng Wei Wei อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.เชียงใหม่ (ชั้น 2)