ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ยกเลิกการให้บริการวันเสาร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ยกเลิกการให้บริการวันเสาร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป