ศูนย์บริการ ณ พรอมเมนาดา ย้ายกลับไปให้บริการชาวต่างชาติ ณ ที่ทำการ ตม.จว.เชียงใหม่

ตม.จว.เชียงใหม่ ได้ย้ายกลับไปให้บริการชาวต่างชาติ

     ณ ที่ทำการ ตม.จว.เชียงใหม่ เลขที่ 71 ม.3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เนื่องจากศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ปิดการให้บริการตามคำสั่ง ผวจ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.63 

Chiang Mai Immigration Announcement,

     It will move back to serve foreigners at 71 M. 3 T.Suthep A.Mueang Chiangmai province Since Promenada shopping mall Chiang Mai's is temporarily closing, According to the Chiang Mai governor, From 25 March 2020 onward