• title_cm_06.jpg
  • title_cm_05.jpg
  • title_cm_01.jpg
  • title_cm_03.jpg
  • title_cm_02.jpg
  • title_cm_04.jpg
ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.
วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:46 น.

 

 

ข้าราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย

 

 

ว่าที่ พ.ต.อ รุจพงศ์ สารวนางกูร

ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่

พ.ต.ท.อโนทัย แสงเฟือง รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.อุดม  สุวรรณเลขา  รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่

 

ว่าที่ พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ ชงัดเวช
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง กำไลภรณ์  ยุววรรณ
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ต.หญิง ณพัทธ์สมร มงพลเมือง
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง

ด.ต.ชนินทร์ กิตติวรินทร
ด.ต.ทองสุข อุปะทะ
ด.ต.ธวัชชัย จันทร์เงิน
ด.ต.มานิตย์ ชัยสาร
ด.ต.วัลลภ อินทำ
ด.ต.วิฑูรย์ ธงนาค
ด.ต.ศุภกร ปิยะกุลไชย
ด.ต.ศุภกร วงค์งาม
ด.ต.สัมพันธ์ ใหม่เมธี
ด.ต.สุเทพ แก้วนันทชัย
ด.ต.หญิง เปรมใจ คำลือ
ด.ต.หญิงจิณมณี อินทำ
ด.ต.หญิงภัคสุภรณ์ สองห้องนอก
ด.ต.หญิงสุธีรัตน์ หมายมั่น
ด.ต.หญิงสุนีย์ ฤทธาพรหม
ด.ต.หญิงสุรนุช ศรีลาเพชร
ด.ต.หญิงอัญชลี อินทร์ฐานะ
ด.ต.เจริญ จันทร์แก้ว
ด.ต.เจริญ พละพล
ด.ต.เจษฎา วงค์วาร
พ.ต.ต.หญิง ณพัทธ์สมร มงพลเมือง สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.อโนทัย แสงเฟือง รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ.ชนภัทร บุญนัก
ว่าที่ ร.ต.ต.ทวิช หน่อสุวรรณ
ว่าที่ ร.ต.ต.นพรัตน์ เฮงตระกูล
ว่าที่ ร.ต.ต.มานะ ทองศรี
ว่าที่ ร.ต.ต.วิทยา สิงห์มณี
ว่าที่ ร.ต.ต.วิบูลย์ ด้วงยศ
ว่าที่ ร.ต.ต.สาโรจน์พงค์ วงศกรรุ่งเรือง
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิงจารุพันธ์ เตชะกุล
ว่าที่ ร.ต.ต.อำนาจ เหลี่ยมพลอย
ว่าที่ ร.ต.ต.เรวัตร เสาโกมุท
ส.ต.อ.หญิง อาทิตยา อินทะพันธ์