a
ผู้บังคับบัญชา ผบช.สตม
วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2562
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security

ผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง