โครงสร้าง ตม.เชียงใหม่

 

 

 

 

ข้าราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย

 

พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร
ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่

 

 

 

 
  พ.ต.ท.นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สว่างวโรรส
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
 

 

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจนนุกูล
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ต.ณัฐพล ชุ่มบัวตอง
สว.ตม.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ต.หญิง จารุวรรณ วงศ์สุวรรณ
สว.ตม.จว.เชียงใหม่