ตม.จว.เชียงใหม่ และ บก.ตม.5 ร่วมจิตอาสา ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ 25 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น.

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่ และ บก.ตม.5 ร่วมจิตอาสา ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 จว.เชียงใหม่