ตม.จว.เขียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบตามแผนระยะยาวรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562

วันที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 08.30 น.

พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.4 รรท.ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ต.หญิง เกวลิน ธรรมทิน สว.ตม.จว.เชียงใหม่ และ ร.ต.อ.หญิง โชติกา ใจพรหมมา รอง สว.ตม.จว.เขียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบตามแผนระยะยาวรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ของ สตส. ณ ห้องประชุม บก.ตม.5