ตม.จว.เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายหัวข้อ การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว

วันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.4 รรท.ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ร.ต.ต.รัตนพงศ์ ก๋องตา รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายหัวข้อ การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปราศจากการเสี่ยงจากค้ามนุษย์ ณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่